هیجانی ,وابستگی ,کاهش ,دانش ,آموزان ,تهران ,کاهش وابستگی ,دانش آموزان ,آموزش ارتقاء ,آموزان دختر ,مقطع متوسطه ,تاثیر آموزش ارتقاء ,دانش آموزان د

بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

بصورت ورد ودر128صفحه

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران پرداخته است. فرضیه های تحقیق عبارتند از : 1- آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک می شود. 2- پس از گذشت1 ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک تداوم خواهد داشت. ابزارهای اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی بار&ndash ان و پرسشنامه ی وابستگی به فیس بوک است. گروه نمونه شامل دانش آموزان دبیرستان دخترانه تهران است . این تحقیق از نوه همبستگی می باشد و بر اساس فرضیه ها و با استفاده از روش رگرسیون این نتایج به دست آمده است. 1- آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک می شود. 2- پس از گذشت1ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک تداوم خواهد داشت.دریافت‌فایلادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : خرید و فروش فایل
برچسب ها : هیجانی ,وابستگی ,کاهش ,دانش ,آموزان ,تهران ,کاهش وابستگی ,دانش آموزان ,آموزش ارتقاء ,آموزان دختر ,مقطع متوسطه ,تاثیر آموزش ارتقاء ,دانش آموزان د
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران